Visste du att det finns smittfri hiv

Bild ur RFSL:s film om smittfri hiv, person och text: Visste du att det finns smittfri hiv?