Om RFSL Gotland

RFSLPhoto: EVELINE JOHNSSON

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige.

RFSL bedriver en mängd olika verksamheter och projekt. Till exempel har RFSL en brottsofferjour, en utbildnings- och certifieringsverksamhet, verksamheten Newcomers (en stödgrupp och mötesplats för nyanlända i Sverige) och en enhet som arbetar särskilt med hiv och hälsa. RFSL:s internationella arbete är också omfattande och vi samarbetar med med hbtq-organisationer i till exempel Uganda och Indonesien. RFSL arbetar därutöver med löpande politisk påverkan och opinionsbildning.

På avdelningsnivå är RFSL en social mötesplats där medlemmar kan delta i olika aktiviteter såsom föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och workshops. Genom RFSL Gotland vill vi bygga ett starkt community på ön där alla hbtqi-personer kan umgås, nätverka, engagera sig och påverka lokalt.

Förutom våra många löpande sociala aktiviteter arrangerar vi både Gotland Pride och Mångfaldsparaden under Almedalsveckan. Mer information om dessa finns att läsa under fliken verksamhet till vänster. 

RFSL Gotland samverkar med många gotländska aktörer såsom både Region Gotland och lokala företag och föreningar för att utbilda, nätverka och engagera lokalsamhället. 

 

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet.

En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s  kongress och har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer.